Meripartio

Keskeisimmässä osassa lippukuntamme meripartiotoiminnan toteuttamista on koulutusaluksemme s/y Santa Katarina. Purjehdus on nuorille mielekäs ja haastava ympäristö kasvaa ja kehittyä. Purjehduskausi alkaa toukokuussa ja loppuu lokakuussa. Purjehduskauden aikana koulutusaluksella purjehtii lähes 200 partiolaista ja vuosittain purjehdittuja merimaileja kirjataan mailitilastoon noin 3000.

Eri ikäiset partiolaiset toimivat purjehduksilla erilaisissa taitotasoaan vastaavissa tehtävissä. Sudenpennut ja seikkailijat totuttelevat toimimaan veneessä osana miehistöä ja tarpojat ovat usein kokeneita miehistön jäseniä. Samoajaikäisestä alkaen voi koulutustasosta riippuen toimia päällystötehtävissä.

Iltapurjehduksia järjestetään yleensä keväisin ja syksyisin. Niillä sudenpentu- ja seikkailijaikäiset partiolaiset pääsevät yhdessä oman ryhmän kanssa tutustumaan veneeseen ja purjehdukseen.

Viikonloppupurjehduksia järjestetään koko purjehduskauden ajan. Nämä viikonlopun mittaiset purjehdukset suuntautuvat eri puolille Saaristomerellä ja niille voivat osallistua seikkailijat ja vanhemmat ikäkaudet.

Matkapurjehdukset ovat pidempiä purjehduksia kesäisin, jotka suuntautuvat usein Saaristomerta kauemmas. Matkapurjehduksilla on purjehdittu muun muassa Tukholman saaristossa, Suomenlahdella ja Pohjanlahdella. Matkapurjehdukset on tarkoitettu yleensä tarpojaikäisille ja sitä vanhemmille mutta jo seikkailijat voivat osallistua lyhyemmille matkapurjehduksille taitotasonsa ja rohkeutensa mukaan.