Samoajat (15-17v)

Samoajat ovat 15-17-vuotiaita nuoria, joilla on oma partio-ohjelma, mutta sitä sovelletaan meillä hyvin vapaasti. Useimmat samoajat toimivat meillä seikkailija- tai tarpojavenekuntien johtajina, eikä heillä ole säännöllisiä omia samoajavenekunnan kokouksia.

Samoaja saa ikäkausimerkin samoajalupauksenannon yhteydessä ja ikäkauden päätösmerkin (liljaleijona) kiinnitettäväksi partiopaidan vasempaan taskuun, kun hän päättää samoajaikäkauden.

Samoajat toimivat retkillä ja leireillä (apu)johtajina vastaten esimerkiksi jostain tietystä toiminnasta tai ohjelmasta. Samoaja osallistuu tällöin tapahtuman kokouksiin ja suunnittelee toiminnan saaden muilta johtajilta apua ja tukea. Samoaja ottaa ensin pieniä vastuutehtäviä itselleen ja kokemuksen karttuessa isompia. Oman venekunnan yöretket ovat hyviä harjoittelutilaisuuksia johtamistehtäviin.

Näitä tapahtumia suunnitellessaan samoajat kokoontuvat usein kololle, jolloin tapahtuma on samalla heidän omaa ohjelmaansa, etenkin kun siihen liittää yhteistä kokkailua tai tavaroiden huoltoa. Ystävien kanssa toimien samoajat saavat partiokokemuksia, jotka vahvistavat itsetuntoa ja rohkaisevat aktiivisuuteen.

Samoajille on tarjolla paljon ohjelmaa, jota SP, piiri ja alue järjestävät sekä Suomessa että ulkomailla (samoajatapaamiset, Jamboree, Explorer Belt, erilaiset taitokurssit, isot leirit).

Samoajaluotsi huolehtii siitä, että myös he, joilla ei ole omaa venekuntaa, pääsevät mukaan suunnitteluun, tietävät tapahtumista ja että heillä on mielekästä toimintaa.

Samoajat osallistuvat koulutusaluksemme purjehduksille miehistö- ja päällystötehtävissä käytyään veneenohjaajakurssin (VOK). Tavoitteena on, että samoaja osaa toimia purjehduksilla itsenäisesti ja kouluttaa nuorempia miehistön jäseniä.

Lisää tietoa samoajaikäkaudesta löytyy Partio-ohjelmasta.