Seikkailijat (10-12v)

Seikkailijat ovat 4.-6. –luokkalaisia, jotka jakaantuvat nuorempiin ja vanhempiin seikkailijoihin iän ja luokka-asteen perusteella. Ryhmää kutsutaan meillä seikkailijavenekunnaksi ja sitä johtaa 2-4 sampoa. Sampo on tehtäväänsä koulutettu samoajaikäinen. Jokaisella seikkailijavenekunnalla on vähintään yksi aikuinen tuki, joka auttaa sampoja toiminnan suunnittelussa ja tarpeen ja toiminnan luonteen mukaan myös toteuttamisessa.

Seikkailijaohjelma koostuu Tervetuloa-vaiheesta ja neljästä pääilmansuunnasta. Kukin ilmansuunta on noin puolen vuoden mittainen kokonaisuus, joka sisältää parikymmentä aktiviteettia. Ilmansuuntamerkki on kankainen oikeaan hihaan kiinnitettävä merkki, joka jaetaan pääsääntöisesti syksyisin joulujuhlassa ja keväisin marssiharjoituksessa. Seikkailijan ikäkausimerkki koostuu pyöreästä keskuspalasesta ja sen ympärille jokaisen ilmansuunnan jälkeen kiinnitettävästä lisäpalasta. Keskuspalasen saa suoritettuaan Tervetuloa-vaiheen ja annettuaan seikkailijalupauksen.

Seikkailijaohjelmassa harjoitellaan paljon perinteisiä partio- ja retkeilytaitoja, mikä edellyttää usein ulos pihalle tai luontoon lähtemistä. Seikkailijaohjelma on jo reilusti sudenpentuohjelmaa haastavampi monilta sisällöiltään. Tämä vaatii sitoutumista ja läsnäoloa koloilloissa, jotta retkillä ja leireillä vaadittavat taidot tulevat haltuun. Leikki ja tekemällä oppiminen kuuluvat ohjelmaan edelleen, vaikka toiminta on tavoitteellisempaa kuin sudenpentuna. Vaihtelevuutta ja valinnanvaraa ohjelmaan tuovat taitomerkit, jotka tarjoavat mielekästä tekemistä ja mahdollisuutta harjoitella erityisesti venekuntaa kiinnostavia aiheita. Seikkailijaohjelma kestää kaksi vuotta, minkä jälkeen hän saa ikäkauden päätösmerkin (kompassiruusu) kiinnitettäväksi partiopaidan vasempaan taskuun.

Viikoittaisten venekuntakokousten lisäksi seikkailijat osallistuvat lippukunnan tapahtumiin (retket, leirit, joulujuhla, marssiharjoitukset) ja piirin tai alueen tapahtumiin (seikkailijakisat, Sepeli, isot leirit). Venekunnat voivat järjestää myös omia tai yhteisiä tapahtumia ja viikonloppuretkiä. Tavoitteena on, että jokainen seikkailijavenekunta käy 1-2 kertaa yöretkellä toimintavuoden aikana.

Seikkailijat pääsevät tutustumaan lippukuntamme meritoimintaan osallistumalla yhdessä venekuntansa kanssa iltapurjehduksille, sekä viikonloppupurjehduksille ja lyhyimmille matkapurjehduksille. Purjehduksilla suoritetaan Meritaitomerkkien aktiviteetteja, joiden tavoitteena on, että seikkailija osaa toimia purjehduksilla turvallisesti muun miehistön ohjauksessa ja avustamana.

Lisää tietoa seikkailijaikäkaudesta löytyy Partio-ohjelmasta.