Sudenpennut (7-9v)

Sudenpennut ovat 1.–3. -luokkalaisia, jotka jakaantuvat eri ryhmiin iän ja luokka-asteen perusteella. Ryhmää kutsutaan laumaksi, jota johtaa 2-3 akelaa ja sen koko on 10-15 lasta. Akela on tehtävään koulutettu aikuinen tai vaeltajaikäinen. Laumassa voi olla myös samoajaikäinen apulaisjohtaja.

Sudenpentuohjelma koostuu jäljistä. Jälki on 6–12 askeleen muodostama teemallinen aktiviteettikokonaisuus, esim. ensiapu-jälki tai suunnistus-jälki. Jälkimerkki on kankainen oikeaan hihaan kiinnitettävä merkki, jonka sudenpentu saa tehtyään kaikki vaadittavat askeleet jäljestä. Merkit jaetaan pääsääntöisesti syksyisin joulujuhlassa ja keväisin marssiharjoituksissa. Sudenpentu saa ikäkausimerkin (sudenpää) kun hän on antanut sudenpentulupauksen.

Sudenpentuohjelmassa tehdään monipuolisia aktiviteetteja sisällä ja ulkona, kololla ja retkillä, sekä purjehduksilla. Tärkeää on, että sudenpennut pääsevät itse tekemään konkreettisesti asioita. Uusia taitoja ja asioita opetellessa korostuvat leikinomaisuus ja yhdessä tekeminen, jolloin jokainen harjoittelee myös vastuun ottamista. Sudenpentuohjelma kestää kolme vuotta, minkä jälkeen hän saa ikäkauden päätösmerkin (sudentassu) kiinnitettäväksi partiopaidan vasempaan taskuun.

Viikoittaisten laumailtojen lisäksi sudenpennut osallistuvat lippukunnan tapahtumiin (retket, leirit, joulujuhla, marssiharjoitukset) ja piirin tai alueen tapahtumiin (sudenpentukisat, Tammileiri). Laumat voivat järjestää myös omia tai yhteisiä tapahtumia ja viikonloppuretkiä. Retkillä ja leireillä sudenpentu pääsee testaamaan oppimiaan partiotaitoja luonnossa ja tutustumaan myös muihin lippukuntamme ikäluokkiin.

Sudenpennut pääsevät tutustumaan lippukuntamme meritoimintaan osallistumalla yhdessä laumansa kanssa iltapurjehduksille ja joillekin sudenpennuille tarkoitetuille viikonloppupurjehduksille.

Lisää tietoa sudenpentuikäkaudesta löytyy Partio-ohjelmasta.