Tarpojat (12-15v)

Tarpojat ovat 6.-9. –luokkalaisia, jotka jakaantuvat nuorempiin ja vanhempiin tarpojiin iän ja luokka-asteen perusteella. Ryhmää kutsutaan meillä tarpojavenekunnaksi ja sitä johtaa 2-3 venekunnanjohtajaa. Venekunnanjohtaja on tehtäväänsä koulutettu samoajaikäinen. Jokaisella tarpojavenekunnalla on vähintään yksi aikuinen tuki (luotsi), joka auttaa venekunnanjohtajia toiminnan suunnittelussa ja tarpeen ja toiminnan luonteen mukaan myös toteuttamisessa.

Tarpojaohjelma koostuu Suuntaus-vaiheesta ja neljästä tarposta. Kukin tarppo on noin puolen vuoden mittainen kokonaisuus, joka sisältää viisi pakollista ja neljä valinnaista aktiviteettia. Tarppo-merkki on kankainen oikeaan hihaan kiinnitettävä merkki, joka jaetaan pääsääntöisesti syksyisin joulujuhlassa ja keväisin marssiharjoituksessa. Tarpojan ikäkausimerkki koostuu pyöreästä keskuspalasesta ja sen ympärille jokaisen tarpon jälkeen kiinnitettävästä lisäpalasta. Keskuspalasen saa suoritettuaan Suuntaus-vaiheen ja annettuaan tarpojalupauksen.

Tarpojaohjelman neljässä pakollisessa tarpossa (leiri, luovuus, selviytyminen ja yhteiskunta) harjoitellaan juuri nimenomaisen tarpon taitoja aktiviteettien avulla. Tarppoja ja aktiviteetteja voi toteuttaa vapaammin ja valinnaisemmin kuin aiempien ikäkausien ohjelmia. Luotsi auttaa venekunnanjohtajaa ja tarpojia valitsemaan juuri heille sopivimmat toimintatavat. Tarpojaikäkaudella harjoitellaan yhä enemmän vastuu- ja johtamistehtäviä – ensin omassa ryhmässä sitten retkillä ja leireillä.

Tarpojaohjelma kestää 2-3 vuotta. Kolmantena vuotena tehdään lisätarppoja (minäminä ja kaupunki) ja tähdätään veneenohjaajakurssille (VOK). Tarpoja saa ikäkauden päätösmerkin (Kimin hymy) kiinnitettäväksi partiopaidan vasempaan taskuun, kun hän päättää tarpojaikäkauden.

Meillä ROK (ryhmänohjaajakoulutus) käydään useimmiten tarpojaikäisenä (14-16v.). Koulutus muodostuu eri osioista, jotka sisältävät johtamisen perustietoja ja -taitoja sekä johtamisharjoittelua apulaisryhmänjohtajana nuorempien ryhmässä.

Viikoittaisten venekuntakokousten lisäksi tarpojat osallistuvat lippukunnan tapahtumiin (retket, leirit, vaellukset, joulujuhla, marssiharjoitukset, venetalkoot). Piiri ja alueemme tarjoavat tarpojaikäisille suunnattua ohjelmaa (tarpojien taitopäivät, piirimajakka, partiotaitokisat, isot leirit) Venekunnat voivat järjestää myös omia tai yhteisiä tapahtumia ja viikonloppuretkiä. Tavoitteena on, että jokainen tarpojavenekunta käy 2 kertaa yöretkellä toimintavuoden aikana.

Tarpojat saavat osallistua viikonloppupurjehduksille ja matkapurjehduksille koulutusaluksellamme, sekä venetalkoisiin keväällä. Tavoitteena on, että tarpoja osaa toimia purjehduksilla itsenäisesti ja osaa myös kouluttaa oppimiaan taitoja nuoremmille miehistön jäsenille. Purjehdusten kokonaistavoitteena on, että tarpoja on saanut tarvittavat taidot päästäkseen veneenohjaajakurssille (VOK) ja hän saa pätevyyden toimia förstinä.

Lisää tietoa tarpojaikäkaudesta löytyy Partio-ohjelmasta.