Vaeltajat (18-22v)

Vaeltajat ovat 18–22-vuotiaita, jotka toimivat projektien myötä vaihtuvissa ryhmissä oman tai naapurilippukunnan samoajien, vaeltajien ja aikuisten kanssa. He voivat ottaa vastaan myös erilaisia lippukunnan vastuupestejä.

Vaeltajilla on oma partio-ohjelma, mutta sitä ei toteuteta meillä sellaisenaan. Ohjelma on jokaisella vaeltajalla yksilöllinen kulkien hänen elämänsä mukana huomioiden henkilökohtaiset toiveet, ominaisuudet ja mielenkiinnon kohteet. Konkreettisena aktiviteettina on useimmilla Partiojohtajan peruskurssin suorittaminen. Meillä osa suorittaa myös Kipparikurssin.

Vaeltaja saa ikäkausimerkin vaeltajalupauksenannon yhteydessä jaikäkauden päätösmerkin kiinnitettäväksi partiopaidan vasempaan taskuun, kun hän päättää vaeltajaikäkauden. Vaeltajaikäkauden päätösmerkki on samalla partio-ohjelman päätösmerkki. Se korvaa aiempien ikäkausien päätösmerkit ja sitä käytetään paidassa yhdessä koulutusmerkkien kanssa.

Lisää tietoa vaeltajaikäkaudesta löytyy Partio-ohjelmasta.