Aikuiset

Aikuisen ikäkausi alkaa partiossa 23-vuotiaana. Partion harrastamisen voi aloittaa myös aikuisena. Aikuisen rooli lippukunnassamme on usein jokin johtaja- tai vastuupestissä toimiminen, sekä tapahtumissa ja projekteissa mukana oleminen.

Aikuisilla ei ole omaa partio-ohjelmaa. Lippukunnassamme ei ole vain aikuisille suunnattuja tapahtumia vaan tapahtumiin osallistuvat aikuisten ohella nuoremmat johtajapesteissä toimivat. Aikuisten pesteissä huomioidaan jokaisen elämäntilanne, henkilökohtaiset toiveet, ominaisuudet ja mielenkiinnon kohteet. Konkreettisena toimintana ovat erilaiset lippukunnan tapahtumat, sekä koulutukset (Partiojohtajan peruskurssi, Kipparikurssi, ikäkausijohtajan koulutus). Aikuinen toimii projekteissa oman tai naapurilippukunnan samoajien, vaeltajien ja aikuisten kanssa. Partiopiirimme järjestää omia tapahtumia aikuisille

Lippukunnassamme myös jokaisella ikäkausiryhmällä on nimetty aikuinen tuki, joka toimii nuorempien johtajien tukena, ohjaajana ja auttajana toiminnan suunnittelussa ja toteuttamisessa heidän toiveidensa mukaisesti.